изъятие

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Danh từ[sửa]

изъятие gt

  1. (действие) [sự] thu hồi
  2. (конфискации) [sự] tịch thu, trưng thu.
    изъятие чего-л. из употребление — [sự] thu hồi cái gì không để lưu dụng
    изъятие хлебных излишков — [sự] trưng thu lúa mì thừa
  3. (исключение) ngoại lệ.
    все без изъятия — tất cả mọi người không trừ [một] ai

Tham khảo[sửa]