ыт

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Dolgan[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Turk nguyên thủy *ït (“chó”).

Danh từ[sửa]

ыт

  1. Chó.

Tiếng Tuva[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Turk nguyên thủy *ït (“chó”).

Danh từ[sửa]

ыт

  1. Chó.

Tiếng Yakut[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Turk nguyên thủy *ït (“chó”).

Danh từ[sửa]

ыт

  1. Chó.

Từ dẫn xuất[sửa]