Bước tới nội dung

Bản mẫu:bảng:màu sắc/cop

Từ điển mở Wiktionary
Các màu sắc trong tiếng Copt · ⲛⲓⲁⲟⲩⲁⲛ (niaouan) (bố cục · chữ)
     ⲟⲩⲱⲃϣ (ouōbš)      ⲕⲉⲣⲙⲓ (kermi)      ⲭⲁⲙⲉ (khame)
             ⲑⲣⲉϣⲣⲱϣ (threšrōš); ⲡⲏⲣⲡ (pērp)              ⲙⲁⲛⲙⲟⲛ (manmon); ⲡⲟⲩⲛ (poun)              ⲁⲟⲩⲓⲛ (aouin)
             ⲕⲟⲣⲧⲓⲙⲟⲥ (kortimos)              ⲏϫⲓ (ēči)              ⲁϭⲓⲛ (acin)
             ⲫⲉ (phe); ⲕⲁⲗⲗⲁⲉⲓⲛⲟⲥ (kallaeinos)              ⲓⲱⲭⲣⲱⲟⲛ (iōkhrōon)              ⲁⲥⲓⲗⲱⲛ (asilōn)
             ⲓⲱⲓⲁⲥ (iōias)              ϭⲏϫⲓ (cēči)              ⲃⲉⲣⲧ (bert)

Tài liệu dưới đây chứa mẫu tự động từ bản mẫu {{table doc}}.

Bản mẫu này là bảng liên kết chéo các từ trong tiếng Copt. Sử dụng bản mẫu này dưới phần "Xem thêm":

Xem thêm

[sửa]
{{bảng:màu sắc/cop}}

Các ngôn ngữ hiện có bảng này

[sửa]

Tạo ngôn ngữ mới

[sửa]

Điền vào hộp bên dưới bằng mã ngôn ngữ thích hợp ở cuối, vd: "vi" cho tiếng Việt.
Preloaded text: Bản mẫu:bảng:màu sắc new.


Các bản mẫu khác có tiền tố "bảng:" cho tiếng Copt

Không tìm thấy thể loại Bản mẫu bảng tự động tiếng Copt