Phụ lục:Màu sắc

Từ điển mở Wiktionary

Tổng quát[sửa]

Các màu sắc trong tiếng Việt · màu sắc (bố cục · chữ)
     trắng      xám      đen
             đỏ; thắm, thẫm              cam, da cam; nâu              vàng; kem
             vàng chanh              xanh, xanh lá cây, xanh lục, lục              xanh bạc hà; xanh lục đậm
             xanh lơ, hồ thủy; xanh mòng két              xanh, xanh da trời, thiên thanh              xanh, xanh dương, xanh nước biển, xanh lam, lam
             tím; chàm              tía              hồng

Nội dung[sửa]

Các nhóm màu

Màu
trắng
đỏ hồng
đen
xám
xanh lam (xanh dương, xanh nước biển)
xanh lục (xanh lá cây)
đỏ
nâu
vàngDanh sách các nhóm màu[sửa]

Tên Màu Số Hex RGB CMYK¹ HSV
ametit #9966CC 153, 102, 204 40, 60, 20, 0 270, 50, 80
xanh berin #7FFFD4 127, 255, 212 50, 0, 17, 0 160, 50, 100
xanh da trời #007FFF 0, 127, 255 100, 50, 0, 0 210, 100, 100
nâu sẫm #3D2B1F 61, 43, 31 0, 30, 49, 76 24, 49, 24
đen #000000 0, 0, 0 0, 0, 0, 100 0, 0, 0
xanh dương #0000FF 0, 0, 255 100, 100, 0, 0 240, 100, 100
nâu #964B00 150, 75, 0 41, 71, 100, 0 30, 100, 59
đỏ thắm #DC143C 220, 20, 60 14, 92, 76, 0 348, 91, 86
xanh lơ #00FFFF 0, 255, 255 100, 0, 0, 0 180, 100, 100
xám #808080 128, 128, 128 0, 0, 0, 50 0, 0, 50
xanh lá cây #00FF00 0, 255, 0 100, 0, 100, 0 120, 100, 100
chàm #4B0082 75, 0, 130 71, 100, 49, 0 275, 100, 51
vàng chanh #CCFF00 204, 255, 0 20, 0, 100, 0 72, 100, 100
hồng sẫm #FF00FF 255, 0, 255 0, 100, 0, 0 300, 100, 100
lam sẫm #000080 0, 0, 128 100, 100, 50, 0 240, 100, 50
da cam #FF7F00 255, 165, 0 0, 35, 100, 0 38, 100, 100
hồng #FFC0CB 255, 192, 203 0, 25, 20, 0 350, 25, 100
đỏ #FF0000 255, 0, 0 0, 100, 100, 0 0, 100, 100
đỏ tươi #FF2400 255, 36, 0 0, 86, 100, 0 8, 100, 100
nâu đen #704214 112, 66, 20 0, 41, 82, 56 30, 82, 44
tím #BF00BF 139, 0, 255 45, 100, 0, 0 273, 100, 100
trắng #FFFFFF 255, 255, 255 0, 0, 0, 0 0, 0, 100
vàng #FFFF00 255, 255, 0 0, 0, 100, 0 60, 100, 100