Bước tới nội dung

Bản mẫu:bảng:màu sắc/vo

Từ điển mở Wiktionary
Các màu sắc trong tiếng Volapük · köls (bố cục · chữ)
     viet      ged      bläg
             red              rojan; braun              yelov
                          grün             
                                       blöv
             violät              purpur              redül

Tài liệu dưới đây chứa mẫu tự động từ bản mẫu {{table doc}}.

Bản mẫu này là bảng liên kết chéo các từ trong tiếng Volapük. Sử dụng bản mẫu này dưới phần "Xem thêm":

Xem thêm

[sửa]
{{bảng:màu sắc/vo}}

Các ngôn ngữ hiện có bảng này

[sửa]

Tạo ngôn ngữ mới

[sửa]

Điền vào hộp bên dưới bằng mã ngôn ngữ thích hợp ở cuối, vd: "vi" cho tiếng Việt.
Preloaded text: Bản mẫu:bảng:màu sắc new.


Các bản mẫu khác có tiền tố "bảng:" cho tiếng Volapük

Không tìm thấy thể loại Bản mẫu bảng tự động tiếng Volapük