Maroc

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Địa danh[sửa]

Maroc

  1. المملكة المغربية : Quốc gia Tây Bắc Phi châu.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)