Wiktionary:Quyền truy cập của thành viên

Từ điển mở Wiktionary

Mức truy cập vào Wiktionary của một thành viên được xác định bằng những công cụ được trao cho thành viên trong một nhóm người dùng. Một thành viên bị cấm không cho sửa đổi sẽ không thể sửa đổi trang, dù họ thuộc bất kỳ nhóm nào, ngoại trừ trang thảo luận thành viên.

Các nhóm thành viên[sửa]

Thành viên vô danh[sửa]

Thành viên chưa mở tài khoản hoặc chưa đăng nhập có thể sửa đổi những trang không bị khóa hoặc nửa khóa và những trang tẩy bộ nhớ đệm. Họ phải trả lời một CAPTCHA nếu họ muốn thực hiện sửa đổi mà trong đó có thêm vào một hoặc nhiều liên kết ngoài.

Thành viên mới[sửa]

Ngoài các quyền trên, thành viên đã đăng nhập vào một tài khoản mới tạo chưa đến bốn ngày có thể tạo trang; gửi thư điện tử cho các thành viên khác nếu họ đã đăng ký một địa chỉ thư trong tùy chọn thành viên. Họ bắt buộc phải trả lời một CAPTCHA khi thêm một liên kết ngoài mới.

Thành viên tự xác nhận[sửa]

Ngoài các quyền trên, thành viên đã đăng nhập vào một tài khoản được tạo trên bốn ngày có thể di chuyển trang và sửa đổi trang bị hạn chế sửa đổi (nửa khóa), và không còn phải điền CAPTCHA nữa.

Bảo quản viên, Hành chính viên[sửa]

Bảo quản viên[sửa]

Ngoài những quyền trên, thành viên thuộc nhóm người dùng "bảo quản viên" có thể cấm và bỏ cấm các thành viên; xóa và phục hồi trang; khóa và mở khóa trang; sửa đổi các trang bị khóa; xem các trang đã bị xóa, và xem một số trang đặc biệt. Xem Special:Listusers/sysop để xem danh sách các người dùng thuộc nhóm này.

Hành chính viên[sửa]

Thành viên thuộc nhóm người dùng "hành chính viên" có thể phong mức truy cập "bảo quản viên" cho thành viên khác, nhưng không thể hủy nó; phong mức truy cập "hành chính viên" cho thành viên khác, nhưng không thể hủy nó; phong và hủy mức truy cập "bot"; và đổi tên người dùng. Xem Special:Listusers/bureaucrat để có danh sách các người dùng thuộc nhóm này.

Các quyền cho phép sử dụng công cụ đặc biệt[sửa]

Lùi sửa[sửa]

Thành viên trong nhóm người dùng này (nhóm rollbacker) có thể lùi sửa các phiên bản dùng tính năng rollback. Quyền này được trao tự động cho bảo quản viên.

Xem Đặc biệt:Danh sách thành viên/rollbacker để xem các người dùng thuộc nhóm này.

Người được miễn cấm IP[sửa]

Người dùng được trao quyền miễn cấm IP (thuộc nhóm ipblock-exempt) không bị ảnh hưởng bởi các tác vụ cấm tự động và các tác vụ cấm IP không đặt tùy chọn "chỉ cấm thành viên vô danh". Quyền này được trao tự động cho bảo quản viên và bot.

Xem Đặc biệt:Danh sách thành viên/ipblock-exempt để xem các người dùng thuộc nhóm này.

Các quyền khác[sửa]

Bot[sửa]

Những đóng góp của người dùng thuộc nhóm người dùng "bot" không hiển thị tại thay đổi gần đây hoặc danh sách theo dõi đối những thành viên đã lựa chọn giấu sửa đổi bot. Xem quy định về bot. Xem Special:Listusers/bot để có danh sách các người dùng thuộc nhóm này.

Xem thêm[sửa]