a'eesémo'ehe

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Cheyenne[sửa]

Danh từ[sửa]

a'eesémo'ehe

  1. (Động vật học) Nai sừng tấm Bắc Mỹ.

Đồng nghĩa[sửa]

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)