Bước tới nội dung

aankomen

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Biến ngôi
Vô định
aankomen
Thời hiện tại
Số ít Số nhiều
ik kom aan wij(we)/... komen aan
jij(je)/u komt aan
kom jij (je) aan
hij/zij/... komt aan
Thời quá khứ
Số ít Số nhiều
ik/jij/... kwam aan wij(we)/... kwamen aan
Động tính từ quá khứ Động tính từ hiện tại
(hij is) aangekomen aankomend
Lối mệnh lệnh Lối cầu khẩn
kom aan ik/jij/... kome aan
Dạng địa phương/cổ
Hiện tại Quá khứ
gij(ge) komt aan gij(ge) kwaamt aan

Động từ[sửa]

aankomen (quá khứ kwam aan, động tính từ quá khứ aangekomen)

  1. đến: đi nơi nào đó
  2. sờ mó
  3. trở nên béo hơn

Đồng nghĩa[sửa]

2. aanraken
3. verdikken, bijkomen

Từ dẫn xuất[sửa]

  1. aankomst