abri

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Số ít abri
/a.bʁi/
abris
/a.bʁi/
Số nhiều abri
/a.bʁi/
abris
/a.bʁi/

abri /a.bʁi/

 1. Chỗ trú.
  Un abri dans les cavernes — một chỗ trú trong hang.
  Abri de chantier — chỗ trú trên công trường
 2. Hầm (trú ẩn).
  Un abri contre les bombardements — hầm tránh bom.
  Abri personnel — hầm cá nhân
  Abri souterrain — hầm ngầm
  Abri superficiel — hầm nổi (trên mặt đất)
 3. Nơi ẩn náu.
  Un abri contre les persécutions des fascistes — nơi ẩn náu tránh sự đàn áp của bọn phát xít
  Abri pour voitures — nhà chứa xe cộ
  à l’abri — yên ổn
  Mettre les marchandises à l’abri — để hàng nơi yên ổn
  Mettre quelqu'un à l’abri — (thân mật) giam người nào
  à l’abri de — tránh khỏi
  A l’abri de la pluie — tránh khỏi mưa
  sans abri — không nhà cửa, không chỗ nương thân.

Tham khảo[sửa]