ain't

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Động từ[sửa]

ain't

  1. am not, is not, are not, has not, or have not.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)