assez

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Phó từ[sửa]

assez /a.se/

 1. Đủ.
  Avoir assez mangé — đã ăn đủ
  Il parle assez fort pour qu’on l’entende — nó nói vừa đủ to để mọi người đều nghe
  Avoir assez de place pour écrire — có đủ chỗ để viết
  Avez-vous assez d’argent?anh có đủ tiền hay không?
 2. Khá', 'french', 'on')".
 3. Khá.
  ','french','on')"hơi
  Assez riche — khá giàu
  Assez longtemps — khá lâu
  Assez froid — hơi lạnh
  Mention assez bien — hạng khá
  assez+|Assez — thôi!
  en avoir assez de qqn/de qqch — chán ai/điều gì
  J'en ai assez de ces histoires! — tôi chán những chuyện này lắm rồi!
  c’est assez — thế là đủ rồi
  c’en est assez — nói như vậy đủ rồi, đừng nhắc chuyện ấy nữa

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]