auld

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Từ trong ngôn ngữ Scotland, đồng nghĩa với old