auld

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Từ trong ngôn ngữ Scotland, đồng nghĩa với old