avion

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

avion

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /a.vjɔ̃/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
avion
/a.vjɔ̃/
avions
/a.vjɔ̃/

avion /a.vjɔ̃/

 1. Máy bay, phi cơ.
  Avion à réaction — máy bay phản lực
  Avion supersonique — máy bay siêu âm
  Avion de chasse/ d’abordage/ d’attaque — máy bay khu trục
  Avion d’acrobatie — máy bay biểu diễn (nhào lộn)
  Avion amphibie — máy bay đậu nước, thuỷ phi cơ
  Avion de course — máy bay đua
  Avion à décollage et atterrissage vertical — máy bay lên và xuống thẳng
  Avion d’entraînement — máy bay tập luyện
  Avion d’essai — máy bay thử nghiệm
  Avion à ailes repliables — máy bay cánh gập được
  Avion à double fuselage — máy bay hai thân
  Avion de guidage — máy bay dẫn đường
  Avion postal — máy bay bưu điện
  Avion multiréacteur — máy bay nhiều động cơ phản lực
  Avion multipropulseur — máy bay nhiều động cơ đẩy
  Avion radioguidé — máy bay điều khiển bằng vô tuyến
  Avion de sport — máy bay thể thao
  Avion topographique — máy bay đo vẽ địa hình
  Avion de transport — máy bay vận tải
  Avion de lutte contre les incendies — máy bay chữa cháy
  Avion sanitaire — máy bay của quân y
  Avion de bombardement — máy bay bỏ bom, oanh tạc cơ
  Avion de reconnaissance — máy bay thám thính, máy bay do thám
  Abattre un avion ennemi — bắn hạ một chiếc máy bay địch
  Défense contre avions (D.C.A.) — phòng không
  Détournement d’avion — sự cướp máy bay, sự không tặc
  Voyager en avion — đi du lịch bằng máy bay
  L’avion décolle/prend de l’altitude/pique/atterrit — máy bay cất cánh/lên cao/bổ xuống/đáp xuống
  Tu prends l’avion, ou le train? — bạn đi máy bay, hay xe lửa?
  Lettre par avion — thư chuyển bằng máy bay

Tham khảo[sửa]