beskytte

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å beskytte
Hiện tại chỉ ngôi beskytter
Quá khứ beskytta, beskyttet
Động tính từ quá khứ beskytta, beskyttet
Động tính từ hiện tại

beskytte

  1. Bảo vệ, binh vực, che chở.
    Foreldrene beskyttet barna mot fare.                    

Tham khảo[sửa]