call-in

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm