disse

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Đại từ[sửa]

disse

Phương ngữ khác[sửa]

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å disse
Hiện tại chỉ ngôi disser
Quá khứ dissa, disset
Động tính từ quá khứ dissai-et
Động tính từ hiện tại

disse

  1. Rung động. rung rinh, lay động.
    Hun løp så flesket disset.
  2. Đánh đu, đu đưa.
    Barna disset på lekeplassen.

Từ dẫn xuất[sửa]

Tham khảo[sửa]