electronvolt

Từ điển mở Wiktionary
(Đổi hướng từ electron volt)
Bước tới: dẫn lái, tìm