fryse

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å fryse
Hiện tại chỉ ngôi fryser
Quá khứ fraus/frøs
Động tính từ quá khứ frosset
Động tính từ hiện tại

fryse

 1. L. (tr. ) Đóng băng, đông lạnh.
  Bosspannet frøs fast i bakken.
  Skipet frøs inne i isen.
  Vannet frøs.
  Sundet frøs igjen. — Eo biển bị đóng băng.
  Fjorden frøs til. — Vịnh bị đóng băng.
  Det fryser på. — Trời trở nên lạnh giá.
 2. (Intr.) Bị hư hại, hư hỏnggiá lạnh.
  Kornet frøs.
  å fryse i hjel — Bị chết cóng.
 3. (Intr.) Lạnh, rét, lạnh run.
  Jeg fryser på fingrene i denne kulden.
  Jeg fryser på ryggen når jeg tenker på det.
 4. (Tr.) Bị cóng, lạnh cóng, lạnh buốt.
  Du fryser |rene dine hvis du ikke bruker lue.
  å fryse noen ut — Tỏ thái độ lạnh lùng với ai.
 5. (Tr.) Làm đông lạnh.
  å fryse ned matvarer — Làm đông lạnh thực phẩm.
  å fryse (fast) priser og lønninger — Giữ vững giá cả, lương bổng.

Từ dẫn xuất[sửa]

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å fryse
Hiện tại chỉ ngôi fryser
Quá khứ fryste
Động tính từ quá khứ fryst
Động tính từ hiện tại

fryse

 1. Làm đông đặc.
  å fryse ned fisk

Tham khảo[sửa]