gap-toothed

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm