kloppen

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Động từ[sửa]

Biến ngôi
Vô định
kloppen
Thời hiện tại
Số ít Số nhiều
ik klop wij(we)/... kloppen
jij(je)/u klopt
klop jij(je)
hij/zij/... klopt
Thời quá khứ
Số ít Số nhiều
ik/jij/... klopte wij(we)/... klopten
Động tính từ quá khứ Động tính từ hiện tại
(hij heeft) geklopt kloppend
Lối mệnh lệnh Lối cầu khẩn
klop ik/jij/... kloppe
Dạng địa phương/cổ
Hiện tại Quá khứ
gij(ge) klopt gij(ge) klopte

kloppen (quá khứ klopte, động tính từ quá khứ geklopt)

 1. , đập
  Er wordt geklopt.
  Có người gõ cửa.
  Uw hart klopt veel te snel.
  Trái tim của bạn đập nhanh quá.
 2. đánh thắng
  We hebben ze geklopt.
  Ta đánh thắng chúng nó rồi.
 3. đúng, khớp
  Kloppen die berekeningen?
  Tính phép đó có khớp không?
  Morgen hebben we examen wiskunde, klopt dat?
  Mai chúng ta thi toán, đúng không?