Bước tới nội dung

komen

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Động từ[sửa]

Biến ngôi
Vô định
komen
Thời hiện tại
Số ít Số nhiều
ik kom wij(we)/... komen
jij(je)/u komt
kom jij(je)
hij/zij/... komt
Thời quá khứ
Số ít Số nhiều
ik/jij/... kwam wij(we)/... kwamen
Động tính từ quá khứ Động tính từ hiện tại
(hij is) gekomen komend
Lối mệnh lệnh Lối cầu khẩn
kom ik/jij/... kome
Dạng địa phương/cổ
Hiện tại Quá khứ
gij(ge) komt gij(ge) kwaamt

komen (quá khứ kwam, động tính từ quá khứ gekomen)

  1. tới, đi (tới nơi hoặc hướng đi người nói hoặc người nghe)
  2. xảy ra (vì)
    Dat voorwerpen vallen, komt door de zwaartekracht.
    Đồ vật ngã xuống là tại trọng lực.