kopiere

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å kopiere
Hiện tại chỉ ngôi kopierer
Quá khứ kopierte
Động tính từ quá khứ kopiert
Động tính từ hiện tại

kopiere

  1. Sao, chép, biên lại. Mô phỏng, bắt chước. Rửa hình, phóng ảnh.
    Det er vanskelig å kopiere en annens håndskrift.

Tham khảo[sửa]