kunne

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å kunne
Hiện tại chỉ ngôi kan
Quá khứ kunne
Động tính từ quá khứ kunnet
Động tính từ hiện tại

kunne

 1. Biết.
  Jeg kan snakke engelsk.
 2. Được, có thể được.
  Hvordan kunne du gjøre det?
  å gjøre så godt man kan — Làm hết sức mình.
  Jeg kan ikke for det. — Tôi không làm được.
  Kan du være så snill å... — Xin cô, anh, ông, bà làm ơn...
 3. Có thể, được phép. (để chỉ sự cho phép).
  Du kan gjøre som du vil.
  når du er ferdig med arbeidet, kan du gå.
 4. (Để chỉ sự quả quyết) .
  Det kan du stole på.
  Jeg kan stole på henne.

Tham khảo[sửa]