kunnen

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Biến ngôi
Vô định
kunnen
Thời hiện tại
Số ít Số nhiều
ik kan wij(we)/... kunnen
jij(je)/u kunt / kan
kun/kan jij(je)
hij/zij/... kan
Thời quá khứ
Số ít Số nhiều
ik/jij/... kon wij(we)/... konden
Động tính từ quá khứ Động tính từ hiện tại
(hij heeft) gekund kunnend
Lối mệnh lệnh Lối cầu khẩn
ik/jij/... kunne
Dạng địa phương/cổ
Hiện tại Quá khứ
gij(ge) kunt gij(ge) kondt

Động từ[sửa]

kunnen (quá khứ kon, động tính từ quá khứ gekund)

 1. biết làm, có thể làm
  Kun je niet slapen?
  Ban không ngủ được hay sao?
  Dat kan beter.
  Điều đó có thể làm tốt hơn.
  Ik kon toen nog niet goed Nederlands.
  Lúc đó tôi chưa biết tiếng Hà Lan nhiều.
 2. có lẽ
  Hij kan verdwaald zijn.
  Anh ấy có lẽ bị lạc đường.
 3. có thể tham gia
  Vandaag kan ik moeilijk.
  Hôm nay tôi khó có thể tham gia.
 4. phép
  U kunt gaan.
  Bạn có phép đi.