lene

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å lene
Hiện tại chỉ ngôi lener
Quá khứ lente
Động tính từ quá khứ lent
Động tính từ hiện tại

lene

  1. Dựa, tựa, đặt nghiêng, để tựa.
    Han lente skiene opp mot veggen.
    Forbudt å lene seg ut! — Cấm nghiêng người ra ngoài!
    å lene seg på noe — Dựa người vào việc gì.
    å lene seg mot noe — Dựa người vào vật gì.

Tham khảo[sửa]