liegen

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Biến ngôi
Vô định
liegen
Thời hiện tại
Số ít Số nhiều
ik lieg wij(we)/... liegen
jij(je)/u liegt
lieg jij (je)
hij/zij/... liegt
Thời quá khứ
Số ít Số nhiều
ik/jij/... loog wij(we)/... logen
Động tính từ quá khứ Động tính từ hiện tại
(hij heeft) gelogen liegend
Lối mệnh lệnh Lối cầu khẩn
lieg ik/jij/... liege
Dạng địa phương/cổ
Hiện tại Quá khứ
gij(ge) liegt gij(ge) loog

Động từ[sửa]

liegen (quá khứ loog, động tính từ quá khứ gelogen)

  1. nói dối: chủ tâm nói cái gì đó không đúng

Từ liên hệ[sửa]

leugen, leugenaar