lors

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Phó từ[sửa]

lors

 1. () Bấy giờ.
  dès lors — xem dès
  dès lors que — xem dès
  lors de — khi lúc
  Sa mère mourut lors de son mariage — mẹ nó mất lúc đám cưới nó
  lors même que — ngay cả khi, dù cho
  Cela serait ainsi lors même que vous ne voudriez pas — việc ấy sẽ như thế ngay cả khi anh không muốn
  lors que — () như lorsque

Từ đồng âm[sửa]

Tham khảo[sửa]