måle

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Động từ[sửa]

  Dạng
Nguyên mẫu å måle
Hiện tại chỉ ngôi måler
Quá khứ målte
Động tính từ quá khứ målt
Động tính từ hiện tại

måle

  1. Đo, đo lường.
    Sykesøsteren måler temperaturen.
  2. kích thước, đo được, lường được.
    Han måler 165 centimeter.

Từ dẫn xuất[sửa]

Tham khảo[sửa]