près

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Phó từ[sửa]

près /pʁɛ/

 1. Gần.
  Demeurer près — ở gần
  à beaucoup près — xem beaucoup
  à cela près — ngoài điều đó ra
  à peu de chose près — gần đúng thế
  à peu près — gần như, hầu như
  à peu près vide — gần như trống rỗng+ khoảng chừng
  à peu près six mille hommes — khoảng chừng sáu nghìn người
  à...près — trừ phi..., chỉ khác vì
  de près — sát, gần, sát sao
  Vu de près — nhìn sát (mắt)
  se raser de près — cạo râu sát (da); cạo nhẵn râu
  Surveiller de près — kiểm soát sát sao
  ni de près ni de loin — bất cứ thế nào (cũng không...)

Giới từ[sửa]

près /pʁɛ/

 1. Gần.
  à Meudon près de
 2. Ở', 'french', 'on')"Paris.
 3. Mơ-đông gần.
 4. Bên', 'french', 'on')"Pa-ri.
 5. Bên.
  ','french','on')"cạnh
  L’ambassadeur près le Vatican — đại sứ bên cạnh Tòa thánh
  près de — gần
  Près de l’école — gần trường
  près de mille francs — gần nghìn frăng
  près de finir — gần xong, sắp xong
  être près de ses sous — (thân mật) quan tâm nhiều đến vấn đề tiền nong

Tham khảo[sửa]