quelque

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Tính từ[sửa]

quelque

 1. Nào, nào đó.
  Quelques raisons qu’il donne, il sera puni — nó viện lý lẽ nào ra đi nữa thì cũng vẫn bị phạt
  Quelque personne lui aura dit cela — người nào đó đã nói với nó điều ấy
 2. Một ít, một vài, một số.
  Il avait quelque savoir — nó có một ít kiến thức
  Pendant quelque temps — trong một (ít) thời gian
  Quelques personnes pensent que — một số người nghĩ rằng
  quelque chose — xem chose
  quelque part — xem part
  quelque peu — xem peu

Phó từ[sửa]

quelque

 1. Khoảng chừng.
  Il y a quelque cinquante ans — khoảng chừng năm mươi năm trước đây
 2. (Cho dù) ... đến mấy.
  Quelque habile qu’ils soient — cho dù chúng nó có khôn khéo đến mấy

Tham khảo[sửa]