récréation

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tiếng Pháp[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

Singular Plural
récréation
/ʁe.kʁe.a.sjɔ̃/
récréations
/ʁe.kʁe.a.sjɔ̃/

récréation f /ʁe.kʁe.a.sjɔ̃/

  1. Trò giải trí, trò tiêu khiển, trò vui.
    Prendre un peu de récréation — tiêu khiển đôi chút
    récréations mathématiques — trò vui toán học
  2. Giờ nghỉ, giờ chơi.
    Sonner la récréation — nổi hiệu giờ nghỉ

References[edit]