Bước tới nội dung

schieten

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Động từ[sửa]

Biến ngôi
Vô định
schieten
Thời hiện tại
Số ít Số nhiều
ik schiet wij(we)/... schieten
jij(je)/u schiet
schiet jij(je)
hij/zij/... schiet
Thời quá khứ
Số ít Số nhiều
ik/jij/... schoot wij(we)/... schoten
Động tính từ quá khứ Động tính từ hiện tại
(hij heeft) geschoten schietend
Lối mệnh lệnh Lối cầu khẩn
schiet ik/jij/... schiete
Dạng địa phương/cổ
Hiện tại Quá khứ
gij(ge) schiet gij(ge) schoot

schieten (quá khứ schoot, động tính từ quá khứ geschoten)

  1. bắn
  2. (thể thao) sút
  3. bất thình lình bắt đầu
    Na het sein schoot iedereen in actie.
    Sau báo hiêu mọi người bắt đầu hoạt động.