semi-

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Tiền tố[sửa]

semi-

 1. Một nửa.
  semiellipse — nửa enlip
 2. Nửa chừng; giữa một thời kỳ.
  semi-annual — nửa năm
 3. Một phần.
  semi-independent — bán độc lập
 4. Phần nào.
  semi-darkness — sự tối nhá nhem
 5. Gần như.
  semimonastic — gần như tu viện
 6. Có một vài đặc điểm của.
  semimetal — nửa kim loại

Tham khảo[sửa]