staan

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Động từ[sửa]

Biến ngôi
Vô định
staan
Thời hiện tại
Số ít Số nhiều
ik sta wij(we)/... staan
jij(je)/u staat
sta jij(je)
hij/zij/... staat
Thời quá khứ
Số ít Số nhiều
ik/jij/... stond wij(we)/... stonden
Động tính từ quá khứ Động tính từ hiện tại
(hij heeft) gestaan staand
Lối mệnh lệnh Lối cầu khẩn
sta ik/jij/... sta
Dạng địa phương/cổ
Hiện tại Quá khứ
gij(ge) staat gij(ge) stondt

staan (quá khứ stond, động tính từ quá khứ gestaan)

 1. đứng
  Kan jullie baby al staan?
  Bé của các bạn biết đứng chưa?
 2. , đang (ở trạng thái đứng)
  Er staan geen glazen meer in de kast.
  Trong tủ không ly nào nữa.
  Ons huis staat aan de overkant.
  Nhà chúng tôi bên kia đường.
 3. đang (ở trạng thái đứng)
  Ze staat buiten te telefoneren.
  Cô ấy bên ngoài đang gọi điện thoại.
 4. viết
  Wat staat er daar? Kun jij dat lezen?
  Ở đó có viết gì? Bạn đọc đượng không?
 5. sắp
  Dat staat nog te gebeuren.
  Điều đó vẫn cần xảy ra.