this is where I come in

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Được bắt nguồn từ khi rạp phim được chiếu không theo xuất (chiếu liên tục không ngừng), người xem có thể vào bất cứ lúc nào và rời khi đến đoạn mà họ bắt đầu xem.

Thành ngữ[sửa]

this is where I came in

  1. Đây là lúc tôi bắt đầu.