under

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈən.dɜː/
Hoa Kỳ

Giới từ[sửa]

under /ˈən.dɜː/

 1. Dưới, ở dưới.
  to be under water — ở dưới nước
  to be under cover — có che kín, có bọc kín; có mui, có mái che
  to be under key — bị giam giữ, bị nhốt
 2. Dưới, chưa đầy, chưa đến.
  under eighteen years of age — dưới mười tám tuổi
  to be under age — chưa đến tuổi trưởng thành
  to run a hundred metres under eleven seconds — chạy một trăm mét dưới mười một giây
 3. Dưới (sự lãnh đạo, quyền... ).
  under the leadership of — dưới sự lãnh đạo của
  under the domination of — dưới sự thống trị của
 4. Đang, trong.
  the car is under repair — xe đang chữa
  to be under construction — đang được xây dựng
  the point under discussion — vấn đề đang được bàn cãi
  to be under way — đang đi, đang trên đường đi; đang tiến hành
  under these circumstances — trong hoàn cảnh này
  under these conditions — trong những điều kiện này

Phó từ[sửa]

under /ˈən.dɜː/

 1. Dưới.
  the ship went under — con tàu chìm nghỉm dưới nước
  to keep the people under — bắt nhân dân phục tùng

Tính từ[sửa]

under /ˈən.dɜː/

 1. Dưới.
  under jaw — hàm dưới

Tham khảo[sửa]