vek

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Động từ[sửa]

vek

Phương ngữ khác[sửa]

Tính từ[sửa]

vek

Phương ngữ khác[sửa]

Tham khảo[sửa]