Bước tới nội dung

verre

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
verre
/vɛʁ/
verres
/vɛʁ/

verre

 1. Thủy tinh.
  Verre coloré — thuỷ tinh màu
  Verre coulé — thuỷ tinh nấu chảy
  Verre à cannelures — thuỷ tinh vân sọc
  Verre à prisme — thuỷ tinh làm lăng kính
  Verre étiré/verre filé — thuỷ tinh kéo sợi
  Verre de flint — thuỷ tinh chì quang học
  Verre porte-objets — kính tiêu bản
  Verre exempt de plomb — thuỷ tinh không chì
  Verre d’art/verre artistique — thuỷ tinh mỹ nghệ
  Verre à bouteilles — thuỷ tinh chai
  Verre opale dense — thuỷ tinh mờ đậm
  Verre gras — thuỷ tinh đục
  Verre ondulé — thuỷ tinh gợn sóng
  Verre ondulé armé — thuỷ tinh gợn sóng có cốt
  Verre opalin — thuỷ tinh trắng sữa
  Verre au plomb/verre plombifère — thuỷ tinh chì
  Verre au zinc — thuỷ tinh kẽm
  Verre de quartz/verre quartzeux — thuỷ tinh thạch anh
  Verre soluble — thuỷ tinh lỏng
  Verre thermopane — thuỷ tinh ghép cửa kính
  Verre poli — thuỷ tinh mài nhẵn
 2. Kính, mặt kính.
  Verre de montre — mặt kính đồng hồ
  Verre d’albâtre — kính trắng đục
  Verre de champ — vật kính
  Verre d’épreuve — kính quan sát
  Verre façonné — kính có hoa văn
  Verre protecteur — kính bảo vệ
  Verre à vitres — kính cửa sổ
 3. Cốc.
  Verre de cristal — cốc bằng pha lê
  Un verre de vin — một cốc rượu vang
 4. (Số nhiều) Kính (đeo mắt).
  Porter des verres fumés — đeo kính râm
  à mettre sous verre — cần gượng nhẹ
  boire dans le verre de quelqu'un — ăn chung ở đụng với ai
  casser son verre de montre — ngã xệp đít xuống
  choquer les verres — xem choquer
  laine de verre — xem laine
  maison de verre — nhà không có gì bí mật
  papier de verre — giấy ráp thủy tinh

Từ đồng âm[sửa]

Tham khảo[sửa]