website

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Danh từ[sửa]

website (số nhiều websites)

  1. Có nghĩa là "trang web" hoặc "trang mạng"
  2. địa chỉ, nơi lưu trữ toàn bộ nội dung thông tin muốn giới thiệu hoặc cung cấp của một tổ chức hay cá nhân, có thể truy cập được thông qua Internet.


Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)