влиять

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Động từ[sửa]

влиять Thể chưa hoàn thành (Hoàn thành: повлиять) ‚(на В)

  1. Ảnh hưởng, tác động, tác dụng.
    влиять на своих товарищей — ảnh hưởng đến các bạn của mình
    это повлияло на их здоровье — điều đó đã ảnh hưởng (tác động) đến sức khỏe của họ

Tham khảo[sửa]