инициатива

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Danh từ[sửa]

инициатива gc

 1. Sáng kiến, [tinh thần, quyền, thế] chủ động.
  творческая инициатива — tính chủ động sáng tạo
  по чьей-л. инициативе — theo sáng kiến của ai
  проявить инициативу — có sáng kiến, biểu lộ tinh thần chủ động
  взять инициативу в свои руки — nắm quyền chủ động
  терять инициативу — mất thế chủ động
  законодательная инициатива — sáng kiến lập pháp

Tham khảo[sửa]