народный

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tính từ[sửa]

народный

 1. (Thuộc về) Nhân dân, dân tộc; (принадлежащий народу, стране) [của] dân tộc, quốc dân; (о песнях, обычаях и т. п. ) dân gian.
  народные массы — quần chúng nhân dân
  народное хозяйство — kinh tế quốc dân
  народное достояние — tài sản quốc dân
  народное творчество — [nền] nghệ thuật dân gian
  народная песня — bài hát dân gian, dân ca
  народный танец — điệu múa dân gian, dân vũ
  народный суд — tòa án nhân dân
  народный артист — nghệ sĩ nhân dân
  народная демократия — chế độ dân chủ nhân dân
  народные мстители — các chiến sĩ du kích
  народное ополчение — dân quân, dân binh
  народный фронт — mặt trận bình dân, mặt trận nhân dân

Tham khảo[sửa]