Bước tới nội dung

прекращать

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Động từ[sửa]

прекращать Thể chưa hoàn thành (Hoàn thành: прекратить) ‚(В)

 1. Đình chỉ, ngừng... lại, chấm dứt, ngừng, thôi, đình.
  прекращать работу — ngừng việc, thôi làm, đình chỉ công việc, đình công
  прекратить издание газеты — đinhg bản, đóng cửa tờ báo
  прекратить судебное расследование юр. — đình cứu, chấm dứt vụ án
  прекращать платежи — đình trả, ngừng trả
  прекратить переговоры — làm gián đoạn cuộc đàm phán
  прекратить связи с кем-л. — tuyệt giao (cắt đứt quan hệ) với ai, không liên hệ với ai nữa
  прекратить испытания термоядерного оружия — đình chỉ các cuộc thử vũ khí nhiệt hạch, chấm dứt các cuộc thử vũ khí hạt nhân nóng
  прекращать войну — đình chỉ (chấm dứt) chiến tranh, đình chiến
  прекращать огонь воен. — ngừng bắn

Tham khảo[sửa]