пункт

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Danh từ[sửa]

пункт

 1. (место в прострастве) địa điểm, điểm.
  стратегический пункт — địa điểm chiến lược
 2. (медицинский, переговорный и т. п. ) trạm, điếm, đài, sở, phòng, chỗ, địa điểm.
  пункт медицинской помощи — trạm y tế
 3. (параграф, момент) điểm, điều, khoản.
  последний пункт пятой статьи договора — điểm cuối (cuối cùng) của điều khoản thứ năm trong hiệp ước
  основные пункты доклада — những điểm chủ yếu (những điều cơ bản) của báo cáo
  пункты обвинения — các điều buộc tội
 4. (в развитии чего-л. ) điểm.
  начальный, отправной, исходный пункт — điểm xuất phát, khởi điểm, điểm đầu, điểm gốc
  конечный пункт — điểm kết thúc, điểm cuối
 5. (полигр.) Điểm.
  населённый пункт — khu dân cư, điểm dân cư
  по пунктам — cụ thể, chi tiết, rành mạch, có thứ tự, theo thứ tự

Tham khảo[sửa]