социалистический

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tính từ[sửa]

социалистический

 1. Xã hội chủ nghĩa, [thuộc về] chủ nghĩa xã hội.
  социалистическая система — hệ thống xã hội chủ nghĩa
  социалистическийстрой — chế độ xã hội chủ nghĩa
  социалистические производственные отношения — [những] quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa
  социалистическая экономика — [nền] kinh tế xã hội chủ nghĩa
  страны социалистическийого лагеря — các nước trong phe xã hội chủ nghĩa
  социалистическая революция — [cuộc] cách mạng xã hội chủ nghĩa
  социалистическая законность — pháp chế xã hội chủ nghĩa
  социалистическое сознание — ý thức xã hội chủ nghĩa
  социалистическое отношение к труду — thái độ xã hội chủ nghĩa đối với lao động
  социалистическая партия — đảng xã hội [chủ nghĩa]

Tham khảo[sửa]