Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Triều Tiên[sửa]

U+BB3C, 물
HANGUL SYLLABLE MUL
Thành phần: + +

[U+BB3B]
Hangul Syllables
[U+BB3D]

Cách viết khác[sửa]

  • cận đại

Cách phát âm[sửa]

Chuyển tự
Romaja quốc ngữ?mul
Romaja quốc ngữ (chuyển tự)?mul
McCune–Reischauer?mul
Latinh hóa Yale?mul

Từ nguyên[sửa]

Lần đầu tiên được chứng thực trong Hunmin jeongeum haerye (訓民正音解例 / 훈민정음해례), 1446, dưới dạng tiếng Triều Tiên trung đại 믈〮 (Yale: múl), từ tiếng Triều Tiên cổ đại 勿 (*mul), một yếu tố dường như có nghĩa là "nước" ở những tên địa danh thiên niên kỷ đầu tiên cổ đại ở miền nam Triều Tiên. Các từ vựng cổ ở phía bắc Triều Tiên được sử dụng tiếng Goguryeo 買 (*me) cho "nước", mà bây giờ chỉ tồn tại trong một số từ nhất định như 미나리.

Danh từ[sửa]

  1. Nước.
  2. Ảnh hưởng.

Tiền tố[sửa]

  1. Thuộc về nước.

Tiếng Jeju[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Cùng gốc với tiếng Triều Tiên .

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

  1. Nước.