Thể loại:Mục từ tiếng Triều Tiên có cách phát âm IPA