Bản mẫu:@/doc

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Edit-copy green.svg
Đây là một trang con tài liệu sử dụng bản mẫu dành cho Bản mẫu:@.
Nó gồm có các thông tin hướng dẫn sử dụng, thể loại và các nội dung khác không thuộc về phần trang bản mẫu gốc.

Bản mẫu này gắn nhãn vào đầu định nghĩa để cung cấp thông tin ngắn gọn về cách sử dụng, chẳng hạn ý nghĩa này được sử dụng đối với chuyên ngành nào, ở quốc gia nào, v.v. Nó xếp các mục từ theo một hệ thống phân loại đa mặt (faceted classification).

Lưu ý: Bản mẫu này chưa được xây xong, và các chi tiết có thể thay đổi nhiều.

Cú pháp[sửa]

Hãy đưa bản mẫu này đằng sau dấu # mà đằng trước định nghĩa:

# {{@|toán học}} Một [[phần tử]] trong [[không gian véctơ]].
# {{@|toán}} Một [[phần tử]] trong [[không gian véctơ]].

Hai dòng đó đều sẽ ra như vầy:

  1. (Toán học) Một phần tử trong không gian véctơ.
# {{@|Mỹ||thông tục}} Sự [[huyên náo]], sự [[om sòm]].

Sẽ ra như vầy:

  1. (Hoa Kỳ Mỹ; thông tục) Sự huyên náo, sự om sòm.

Hãy đặt dấu ống (|) giữa các từ khóa, và hai dấu ống (||) giữa các nhóm từ khóa (thí dụ để chia các từ khóa chỉ chuyên ngành với các từ khóa chỉ quốc gia. Có thể định rõ tới 9 tham số, số đó tính các từ khóa và đôi dấu ống. Các từ khóa là bản mẫu riêng, chẳng hạn {{@toán học}}{{@thông tục}}. Các bản mẫu này xếp mục từ vào những thể loại đúng, chẳng hạn {{@thông tục}} xếp mục từ vào Thể loại:Từ thông tục; nếu từ khóa chưa có bản mẫu thích hợp, nó sẽ được hiển thị như vầy:

  1. (Từ khóa này không tồn tại?)

Một số bản mẫu sẽ có vai trò bổ nghĩa từ khóa đằng sau nó, chẳng hạn:

# {{@|thơ ca|văn học||thường|số nhiều}} [[hứng|Hứng]].

Sẽ ra như vầy:

  1. (Thơ ca, văn học; thường số nhiều) Hứng.

{{@&thường}} tồn tại. Hãy xem các bản mẫu để sử dụng với bản mẫu này tại Thể loại:Bản mẫu nhãn định nghĩa.

Xem thêm[sửa]