Thể loại:Không đưa lên Trang Chính

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Thể loại này tồn tại để loại trừ mọi mục từ không nên đưa lên Trang Chính khỏi {{Mục từ mới}}, tại vì phần mở rộng DynamicPageList không hỗ trợ thể loại con.